ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อัดสำเนา (อ่าน 16) 06 ธ.ค. 62
คลิปกิจกรรมเชียร์ทุกคณะสีทั้งภาคเช้าและบ่าย (อ่าน 5) 04 ธ.ค. 62
วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (อ่าน 41) 30 พ.ย. 62
RSL Folksong Contest 2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ขอเช (อ่าน 6) 25 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 85) 15 พ.ย. 62
รายชื่อชุมนุมนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย (อ่าน 497) 13 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อชุมนุมความสามารถพิเศษ ระดับ ม.1-6 (อ่าน 569) 13 พ.ย. 62
ลงทะเบียนการสมัครเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 13) 11 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชุมนุม ม.2 (อ่าน 631) 09 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชุมนุม ม.1 (อ่าน 907) 08 พ.ย. 62
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 374) 31 ต.ค. 62
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 383) 31 ต.ค. 62
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 426) 31 ต.ค. 62
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 421) 31 ต.ค. 62
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 306) 31 ต.ค. 62
ตารางเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 355) 31 ต.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม / ชมรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1057) 25 ต.ค. 62
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2562 (อ่าน 487) 23 ต.ค. 62
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 2/2562 (อ่าน 487) 23 ต.ค. 62
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 2/2562 (อ่าน 417) 23 ต.ค. 62
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2/2562 (อ่าน 475) 23 ต.ค. 62
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2/2562 (อ่าน 353) 23 ต.ค. 62
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2/2562 (อ่าน 413) 23 ต.ค. 62
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2/2562 (อ่าน 519) 23 ต.ค. 62
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2562 (อ่าน 279) 23 ต.ค. 62
ตารางสอนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 2/2562 (อ่าน 356) 23 ต.ค. 62
แจ้งเลื่อนเปิดเทอมและการเข้าแถววันแรกของการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2562 (อ่าน 214) 22 ต.ค. 62
การจับสลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 212) 18 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 105) 10 ต.ค. 62
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx ผู้ปกครองสามารถตรวจเช็คผลการเรียนของบุตรหลานได (อ่าน 469) 09 ต.ค. 62
แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 (อ่าน 264) 23 ก.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม ในงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (อ่าน 189) 23 ก.ย. 62
วีทีอาร์ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา (อ่าน 21) 13 ก.ย. 62
ชุมนุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 169) 13 ก.ย. 62
ชุมนุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 173) 13 ก.ย. 62
ชุมนุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 136) 13 ก.ย. 62
สรุปภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พื้นฐาน) (อ่าน 174) 20 ส.ค. 62
สรุปภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พื้นฐาน) (อ่าน 145) 20 ส.ค. 62
สรุปภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พื้นฐาน) (อ่าน 144) 20 ส.ค. 62
สรุปภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พื้นฐาน) (อ่าน 155) 20 ส.ค. 62