ข่าวประชาสัมพันธ์
การจับสลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 57) 18 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 23) 10 ต.ค. 62
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx ผู้ปกครองสามารถตรวจเช็คผลการเรียนของบุตรหลานได (อ่าน 149) 09 ต.ค. 62
แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 (อ่าน 138) 23 ก.ย. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม ในงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (อ่าน 67) 23 ก.ย. 62
เนื่องจากสพม.2 มีคำสั่งด่วนให้ ร.ร.จัดสอบและรายงานผล การสอบวรรณคดีและวรรณกรรม (pisa) ทุกระดับชั้น ม. (อ่าน 131) 13 ก.ย. 62
วีทีอาร์ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา (อ่าน 8) 13 ก.ย. 62
ชุมนุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 62) 13 ก.ย. 62
ชุมนุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 69) 13 ก.ย. 62
ชุมนุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 68) 13 ก.ย. 62
พิธีมุทิตาจิต....ที่ลานโดมเลื่อน เป็นวันพุธ ที่ 18 ก.ย. ครับ (อ่าน 59) 12 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาค ระดับ ม.1 - ม.6 (อ่าน 91) 04 ก.ย. 62
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ขอให้นักเรียนทุกคนระมัดระวังสัตว์มีพิษ เช่น งูพิษ ต่อ แตน ผึ้ง และสัต (อ่าน 84) 30 ส.ค. 62
สรุปภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พื้นฐาน) (อ่าน 83) 20 ส.ค. 62
สรุปภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พื้นฐาน) (อ่าน 74) 20 ส.ค. 62
สรุปภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พื้นฐาน) (อ่าน 80) 20 ส.ค. 62
สรุปภาระงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (พื้นฐาน) (อ่าน 88) 20 ส.ค. 62
กำหนดการสอบปลายภาค 1/2562 สอบตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.ย.2562 ม.ต้น สอบ พฤ.19,อ.24 ม.ปลาย สอบ ศ.20,จ.2 (อ่าน 169) 13 ส.ค. 62
การเก็บรวบรวมผลงาน ทางวิชาการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ (อ่าน 113) 08 ส.ค. 62
แจ้งปัญหาการใช้งาน Wifi RSL. (อ่าน 28) 03 ก.ค. 62
คู่มือครูและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2562 ( gifted) (อ่าน 278) 08 มิ.ย. 62
ตารางสอนครู (อ่าน 290) 14 พ.ค. 62
ตารางเรียนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 568) 14 พ.ค. 62