สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปเทวดาสององค์สถิตอยู่ในวิมานประกอบแถบริบบิ้นสีน้ำเงินข้อความ"โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง"อักษรย่อ

รส.ล.


    สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน   -    เทา  
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกแก้ว