ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาค 1/2562 สอบตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.ย.2562 ม.ต้น สอบ พฤ.19,อ.24 ม.ปลาย สอบ ศ.20,จ.2 (อ่าน 15) 13 ส.ค. 62
การเก็บรวบรวมผลงาน ทางวิชาการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ (อ่าน 14) 08 ส.ค. 62
แจ้งปัญหาการใช้งาน Wifi RSL. (อ่าน 15) 03 ก.ค. 62
คู่มือครูและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2562 ( gifted) (อ่าน 196) 08 มิ.ย. 62
ตารางสอนครู (อ่าน 227) 14 พ.ค. 62
ตารางเรียนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 417) 14 พ.ค. 62