ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 9
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:21  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 8
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:20  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:19  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:18  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:18  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:17  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:17  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:16  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:15  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คิดๆๆ ความคุ้มค่า
ชื่ออาจารย์ : นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,14:30  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..