[ phuriphats ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ภูริภัทร สอนสุระ
ชื่อเล่น : 
ภูผา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/12/2546
อายุ : 
14
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
pooripatsonsura@gmail.com  
ที่อยู่ : 
106/207ซอย49โซน6
อำเภอ : 
คลองสองต้นนุ่น
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10520
เบอร์โทรศัพท์ : 
0951439136
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น