: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 15/7/2528 : :


นิจ
ชื่อ-นามสกุล : 
สุนิจษา  ผาตะพงษ์
ชื่อเล่น : 
นิจ
วันเกิด : 
15 ก.ค. 2528
อายุ : 
30
เพศ : 
E-mail : 
nitchy_lanla@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
การเคหะแห่งชาติ
งานอดิเรก :